Rakovinový nádor môže vzniknúť prakticky v ktorejkoľvek časti prsníka. Najčastejšie sa odhalí nahmataním hrčky pri samovyšetrení alebo na lekárskej prehliadke. Rakovinové nádory sú pevné, neunikajú pod prstami a väčšinou nie sú bolestivé. Väčšina hrčiek v prsníku je nezhubných a tvoria ich cysty alebo fibroidná hmota. O aký nález ide, môže rozhodnúť jedine lekár po odbornom vyšetrení. Hrčka, ktorá rastie alebo pri pohmate neuniká, môže byť prejavom rakoviny, ale rovnako aj normálnej fybrocystickej zmeny spôsobenej menštruačným cyklom. Rakovina sa môže prejavovať aj krvavým, žltkavým alebo čírym výtokom z bradavky. Na presnú identifikáciu je však vždy nutné vykonať biopsiu a histologické vyšetrenie.

Typy rakoviny prsníka

Aj keď si pod rakovinou prsníka predstavujeme jedno ochorenie, existujú rôzne typy tohto ochorenia.

  • Adenoidný cystický karcinóm, malígny cystosarkóm, medulárny a tubulárny karcinóm – spolu s niekoľkými ďalšími typmi sa javia menej agresívne, ako iné typy. Objavujú sa pomerne zriedka.
  • Infiltrujúci duktálny karcinóm – vzniká v blízkosti mliečnych žliaz a šíri sa do okolitého tkaniva prsníka. Tento typ tvorí asi 80 % všetkých prípadov rakoviny prsníka.
  • Zápalový karcinóm – nádor vzniká v okolí mliečnych žliaz a preniká do lymfatických i krvných ciev. Koža hrubne a červená, vyzerá ako zápal pri infekcii. Tento typ rakoviny sa veľmi rýchlo šíri.
  • Intraduktálny karcinóm – ide o lokalizovaný typ rakoviny, kde nádorové bunky rastú vo vnútri mliečnych žliaz. Tento typ nádoru väčšinou neútočí na okolité tkanivo.
  • Lobulárny karcinóm – ide o menej rozšírenú formu rakoviny prsníka, objavuje sa asi v 9% prípadoch ochorení. Väčšinou postihuje oba prsníky súčasne.
  • Pagetova choroba bradaviek – je pomaly rastúci nádor bradavky a jej okolia. Prejavuje sa svrbením, začervenaním a bolestivosťou v oblasti bradavky alebo jej vtiahnutím.

Podľa pôvodu delíme nádory na

  • karcinóm (lat. carcinoma) – pochádza z epitelového tkaniva –vzniká v pokožke alebo tkanive vnútorných orgánov a žliaz
  • sarkóm (lat. sarkoma) – pochádza z mezenchýmového tkaniva – vzniká v spojivovom tkanive, ako sú svaly, tuk, chrupavka, kosti a cievy
  • lymfóm (lat. lymphoma) – pochádza z lymfatického tkaniva

Karcinómy in situ

Duktálny karcinóm in situ (DCIS)

Jedná sa o zhubný nádor, ktorý je typický zhubným bujnením epitelu vývodov mliečnej žľazy, ktorý ale nepreniká do okolitých štruktúr. Vďaka skríningovej mamografii je ich v súčasnosti zachytený podstatne väčší počet ako v minulosti.

Lobulárny karcinóm in situ (LCIS)

Vyskytuje sa najčastejšie u žien pred menopauzou a nedá sa nahmatať. Nemá charakteristický obraz (ani na mamografii) a často sa preto diagnostikuje náhodne. Mikrokalcifikáty väčšinou netvorí. Považuje sa skôr za indikátor vyššieho rizika vzniku invazívneho karcinómu (až 20% pravdepodobnosť), je často multicentrický (až v 70 %) a asi v štvrtine prípadov sa vyskytuje súčasne v oboch prsníkoch. Zaujímavosťou tiež je, že ak sa u pacientky vyvinie invazívna forma, je to väčšinou invazívny duktálny a nie invazívny lobulárny karcinóm. Histopatologicky je “jednotvárny”, nemá zďaleka tak pestré varianty ako DCIS. Má estrogénne receptory a málokedy mutácie známych onkogénov. Spoločný výskyt DCIS a LCIS sa udáva približne v 7 % prípadov.

Invazívne karcinómy

Invazívny duktálny karcinóm

Až v 30 % prípadov sa kombinuje s iným invazívnym typom, čo spôsobuje problémy pri klasifikácii, liečbe i odhade prognózy. Je najčastejším invazívnym karcinómom prsníka – tvorí viac ako 50 % všetkých prípadov. Má i najhoršiu prognózu. Na pohmat je veľmi tuhý, skladá sa totiž predovšetkým z medzibunkového nádorového spojiva. Metastázuje okrem lymfatických uzlín aj do pečene, pľúc, mozgu a do kostí.

Invazívny lobulárny karcinóm

Je druhým najčastejším invazívnym karcinómom prsníka, s výskytom 5 až 10 %. Jeho typickou vlastnosťou je multifokalita – tvorí viacero ložísk v jednom prsníku. Na pohmat je tiež tuhý, obsahuje však menej nádorového medzibunkového spojiva. Niekedy bunky obsahujú hlien (bunky typu pečatného prsteňa) a karcinóm s vysokým obsahom tohto typu buniek má horšiu prognózu. Má vo včasných štádiách o niečo lepšiu prognózu ako duktálny invazívny karcinóm.

Tubulárny karcinóm

Jedná sa o zriedkavý (1 % zo všetkých invazívnych karcinómov), dobre diferencovaný zhubný nádor, ktorého bunky sú usporiadané do jednovrstvového uniformného epitelu, miestami dokonca i s bazálnou membránou. Prognóza je lepšia ako u invazívneho duktálneho karcinómu, a to aj v prípade, že sú prítomné metastázy v lymfatických uzlinách v podpazuší.

Mucinózny karcinóm

Pomerne zriedkavý zhubný nádor (2 % zo všetkých invazívnych nádorov), typický veľkým množstvom prevažne mimobunkovo uloženého hlienu. Vyskytuje sa najmä u starších žien. Prognóza je opäť lepšia ako pri duktálnom karcinóme.

Medulárny karcinóm

Tvorí cca 6 % všetkých invazívnych karcinómov prsníka. Zaujímavý je tým, že jeho konzistencia je mäkšia v porovnaní s ostatnými typmi. Napriek slabej diferenciácii a vysokej proliferačnej aktivite (bujnenie) je prognóza lepšia ako pri duktálnom karcinóme.

Morbus Paget

Označuje sa aj Pagetov karcinóm alebo Pagetova choroba bradavky. Je to osobitný metastatický prejav bradavky a dvorca z oblasti hlavných vývodov. Jedná sa vlastne o typ DCIS (tvorí asi 7 % tohoto typu karcinómu in situ). Má charakter pomaly sa zväčšujúcich, akoby ekzémových zmien na bradavke a dvorci. Kožný povrch miestami zatvrdne a môže sa objaviť vred. Prognóza je rôzna, v závislosti od stupňa zhubnosti základného nádoru.