Recidíva (znovuobjavenie sa) nádorového ochorenia je vážnym stavom, ktorý znižuje šance na prežitie. Horšiu prognózu má recidíva po mastektómii (úplnom odstránení prsníka), pretože je veľmi často spojená i s nálezom metastáz v lymfatických uzlinách, kostiach, pľúcach, pečeni alebo v mozgu. Lepšie sú na tom ženy s lokálnou recidívou v prsníku, najmä vďaka výrazne nižšiemu percentu vzdialených metastáz. Diagnostika recidívy zhubného nádoru prsníka je často pomerne náročná, a to najmä v dôsledku problematického odlíšenia recidívy od pooperačných a postradiačných zmien. Okrem sledovania zmien lokálneho nálezu sa využívajú všetky zobrazovacie modality, v prípade nejasných nálezov sa pristupuje k biopsii alebo excízii. Akákoľvek zmena rok po operácii a rádioterapii vytvára podozrenie z recidívy.

Prognóza

Donedávna bol najdôležitejším prognostickým faktorom stav lymfatických uzlín v podpazuší. V posledných rokoch sa však ukazuje, že významnejším pre prognózu pacientky sú vlastnosti samotného nádoru – grading, stav hormonálnych receptorov, invazivita a podobne. Našťastie, pokrok v medicíne prináša nové lieky s prevratnými mechanizmami účinku, takže šance pacientiek sú podstatne vyššie, ako v minulosti.