Onkomarkery

Pri stanovení diagnózy rakoviny prsníka, počas liečby a po nej lekár kontroluje vyšetrením krvi tzv. onkomarkery. Onkomarkery sú opisované ako produkty nádorových buniek, ktoré sa uvoľňujú do krvi. Sú produkované nádorovými bunkami alebo normálnymi bunkami organizmu ako metabolická alebo imunologická odpoveď na prítomnosť nádoru. Ich hladiny môžu byť zvýšené aj pri niektorých zápalových ochoreniach, u fajčiarov a tiež pri niektorých fyziologických stavoch. Neslúžia však na včasné zistenie rakoviny. Patologické hodnoty sú len určitým signálom na zvýšenú ostražitosť lekára, ktorý by prítomnosť ochorenia mal potvrdiť aj ďalšími diagnostickými metódami (RTG, ultrazvuk, CT, magnetická rezonancia…). Onkomarkery sa vyšetrujú predovšetkým u pacientov so zistenou rakovinou. Pred operáciou, pred, počas a po chemoterapii slúžia ako ukazovateľ úspešnosti liečby. Ak dôjde k opätovnému zvýšeniu hladín onkomarkerov v krvi v pooperačnom období alebo po inej liečbe, je to signál, že pravdepodobne došlo k obnoveniu ochorenia.

Nebojte sa opýtať vášho onkológa na hodnoty vašich markerov a ich dynamiku.

Odporúčané vyšetrenia onkomarkerov

  • po stanovení diagnózy a ešte pred nasadením prvej terapie
  • po skončení terapie – najskôr o 3 – 4 týždne po skončení terapie
  • pri zmene terapie
  • monitorovanie stavu približne raz mesačne v 1. roku liečby, raz za 2 – 3 mesiace v 2. roku, v ďalších rokoch jedenkrát za 3 – 6 mesiacov

Hranica „cut-off“

Je to koncentrácia onkomarkerov, pod ktorou ležia hodnoty väčšiny zdravých ľudí. Hodnota menšia ako cut-off však nevylučuje prítomnosť nádoru! Vo všeobecnosti platí, že nezhubné ochorenia sú sprevádzané prechodným zvýšením koncentrácie onkomarkeru, zatiaľ čo hodnoty u nádorového ochorenia sú trvalé, resp. sa zvyšujú. Dôležitým prognostickým ukazovateľom je čas, v priebehu ktorého sa koncentrácia markeru zdvojnásobí.