Liečba cytostatikami (chemoterapia) zasahuje do procesu množenia nádorových buniek a tým ich ničí. Účinná látka sa prenáša krvou, a preto pôsobí na celý organizmus, nie len na samotný nádor. Zasahuje všetky bunky tela, ktoré sa pravidelne obnovujú (krvinky, bunky slizníc, vlasy).

Chemoterapia sa zvyčajne užíva vnútrožilovo vo forme infúzií alebo injekcií, dnes už však existuje aj vo forme tabliet.

Podávanie chemoterapie

Cytostatiká sa môžu podávať jednotlivo (väčšinou vtedy, ak cieľom liečby nie je vyliečenie pacienta, ale predĺženie života a zlepšenie jeho kvality) alebo v rôznych kombináciách. Pri použití kombinovaných režimov sa využíva spoločné protinádorové pôsobenie liečiv na základe rozdielneho mechanizmu účinku. Takáto liečba je účinnejšia ako samostatné použitie cytostatika, znižuje riziko vzniku rezistencie nádorových buniek voči liečivu a jeho nižšia dávka pri kombinovanom režime predchádza hromadeniu nežiadúcich účinkov.

Chemoterapia sa podáva v tzv. cykloch. Obdobie medzi jednotlivými podaniami je potrebné na obnovu zdravých buniek po cytotoxickej liečbe. Kombinovaná liečba sa zvyčajne podáva v 21-28 dňových intervaloch podľa vopred stanoveného rozpisu – liečebného protokolu, liečebného režimu. Adjuvantná chemoterapia zvyčajne trvá 6 mesiacov. Pri metastatickom ochorení je liečba dlhodobá, nádorové bunky po čase prestanú byť citlivé na liečbu a je nutné zmeniť chemoterapeutický režim. Ani pacienti s metastatickým ochorením však nemusia byť liečení neustále, ak sa podarí dostať ochorenie pod kontrolu, chemoterapia sa preruší a jej pokračovanie je potrebné až pri ďalšom postupe ochorenia.