Pri rakovine prsníka sa zatiaľ využívajú dva typy cielených tzv. monoklonálnych protilátok. Sú to látky bielkovinovej podstaty, ktoré sú vyvinuté metódami génového inžinierstva a zasahujú špecificky len rakovinové bunky v tele.

Prvá obsahuje účinnú látku trastuzumab – protilátku, ktorá sa viaže na receptor HER 2 na povrchu buniek. Trastuzumab účinkuje tak, že zablokuje funkciu špecifického génu, ktorý súvisí s rýchlym rastom rakoviny prsníka. Liek zabraňuje množeniu nádorových buniek a pravdepodobne aj stimuluje imunitný systém, aby ochorenie ničil. Nádory pozitívne na HER 2 sú pritom veľmi agresívne a rýchlo rastúce, preto je význam tohto lieku skutočne nepopierateľný. Dokázateľne zlepšuje prognózu prežívania a zvyšuje šance na vyliečenie, čo potvrdili aj výsledky klinických štúdií. Podľa analýzy veľkej klinickej štúdie, pridanie trastuzumabu ku štandardnej chemoterapii vyústilo do približne 40 %-ného zvýšenia prežívania HER 2-pozitívnych pacientov. Ďalšia veľká klinická štúdia, v ktorej bol trastuzumab podávaný samostatne, ukázala vysokú efektivitu a toleranciu. Neboli pri nej pozorované takmer žiadne závažné vedľajšie účinky. V oboch štúdiách pacienti, ktorí dostali túto novú liečbu, zaznamenali významné zlepšenie v prežívaní a trvaní odpovede na liečbu.

Liečba trastuzumabom závisí od spoľahlivej diagnózy HER 2-pozitivity. Testy nielenže stanovia, či pacientka je alebo nie je HER 2-pozitívna, ale tiež naznačia, či bude pre ňu liečba trastuzumabom účinná.

Ďalším z cielených prípravkov proti rakovine prsníka je bevacizumab, ktorý pôsobí na nádorové cievy u HER2-negatívnych pacientov. Svojím pôsobením bráni prísunu živín a kyslíka k nádoru a tým zabraňuje jeho rastu. Zároveň zlepšuje prienik iných liekov do nádoru. V súčasnosti je dostupný len pre liečbu metastatického ochorenia.

Obe monoklonálne protilátky sa používajú ako súčasť liečby spolu s chemoterapiou a dokážu významne zlepšiť výsledky liečby.

Ďalšie spôsoby biologickej terapie pre včasné ochorenie, ktoré by mohli podstatne zvýšiť šance pacientiek s rakovinou prsníka, sú zatiaľ vo fáze klinických štúdií.