Liečba rakoviny prsníka závisí od mnohých faktorov. Používa sa niekoľko základných liečebných metód, ktoré sa často aj kombinujú. Lekár berie pri výbere terapie do úvahy typ nádoru, jeho schopnosť reagovať na pôsobenie hormónov, veľkosť nádorovej masy, rozšírenie nádoru, vek i celkový zdravotný stav organizmu.

Váš vzťah s lekárom a celým týmom by mal byť otvorený a úprimný. Nebojte sa pýtať aj na zdanlivo jednoduché otázky. Aktívne sa zaujímajte, aký typ nádoru máte, či sa už rozšíril do lymfatických uzlín a iných orgánov, aké sú možnosti a obmedzenia liečby, aké nežiaduce účinky vás čakajú, aké sú možnosti rekonštrukčnej a plastickej chirurgie, či na čokoľvek iné. Nezabúdajte na rôzne organizácie pre pacientov, ktoré vám môžu nenahraditeľne pomôcť pri hľadaní informácií a poskytnúť odpovede aj na otázky, ktoré sa svojho lekára bojíte alebo hanbíte opýtať.

Klinické štúdie

Ako klinické skúšanie označujeme štúdie, ktoré porovnávajú štandardne dostupné formy liečby s novšími spôsobmi, ktoré by mohli byť ešte účinnejšie. Inokedy je ich cieľom zistiť účinnosť a bezpečnosť nového, doteraz nepodávaného druhu liečby. Výskum zahŕňa pozorné monitorovanie a pacienti sú liečení a sledovaní podľa presne stanovených zásad.

Keď nie je možné určiť jednoznačne najlepší spôsob liečby, lekár vám môže ponúknuť, aby ste sa zúčastnili klinickej štúdie. Niektoré pacientky môžu v rámci štúdií absolvovať rôzne typy liečby. Prvým krokom je pohovor s Vaším lekárom v špecializovanom centre pre liečbu onkologických ochorení, keďže má prístup k najnovším metódam liečby a tieto centrá sú často zaradené do viacerých klinických skúšaní. Lekár Vám vysvetlí a objasní všetky potrebné údaje, poskytne podrobné ústne a písomné informácie, aby ste sa mohli slobodne rozhodnúť. Rovnako Vám umožní preštudovať si tzv. informovaný súhlas. Ak sa rozhodnete štúdie zúčastniť, budete ho musieť podpísať. Znamená to, že rozumiete procedúram a liečebným postupom, ktorým sa počas štúdie podrobíte a že s nimi súhlasíte. Účasť na štúdii je dobrovoľná a môžete z nej kedykoľvek vystúpiť bez toho, aby to malo nejaké dôsledky na ďalšiu liečbu vášho ochorenia.