Histologické vyšetrenie

Je to mikroskopické skúmanie vzorky tkaniva. Vyšetrenie robí patológ, ktorý hľadá zmeny v tvare a štruktúre buniek. Na základe toho stanoví diagnózu. Zistí, či je bunka nezhubná alebo zhubná a tiež dôležité detaily o veľkosti a šírení nádoru. Odhalí informácie o takých vlastnostiach buniek, ktoré sú viditeľné len pod mikroskopom.