Rakovinu prsníka je dôležité diagnostikovať vo včasnom, liečiteľnom štádiu. Pravidelné kontroly prsníkov a u starších žien a pravidelné vyšetrenie mamografom zvýšuje pravdepodobnosť, že sa rakovina prsníka odhalí už vo veľmi skorom štádiu, ktoré je ľahšie vyliečiteľné.

Rakovinu prsníka diagnostikujú lekári každoročne niekoľkým miliónom žien na celom svete. Je to najčastejšie onkologické ochorenie u žien, v Európe je jej výskyt dokonca tak vysoký, že je najčastejším typom rakoviny, aj keď spočítame výskyt u oboch pohlaví spolu.

Diagnostický postup

Ak si nájdete v prsníku hrčku či inú podozrivú zmenu, navštívte svojho lekára. Pokiaľ to uzná za potrebné, po podrobnom vyšetrení na ambulancii, vás pošle na vyšetrenia zobrazovacími metódami – mamograf, ultrazvuk, prípadne magnetickú rezonanciu. Na základe ich výsledkov môže lekár konštatovať len podozrenie na rakovinu prsníka. Na definitívne potvrdenie je potrebné odobrať vzorku tkaniva. Tú vyšetrí lekár patológ, ktorý dokáže pomocou mikroskopu a špeciálnych laboratórnych metód určiť druh nádoru, jeho štádium a citlivosť na hormóny. Ďalšie podrobné vyšetrenia sa vykonávajú na špecializovaných pracoviskách (PET – pozitrónová emisná tomografia, CT, SPECT),ktoré pomáhajú lokalizovať metastázy.

Fyzikálne vyšetrenie

Dôkladné fyzikálne vyšetrenie je zväčša prvým krokom diagnostiky, ktoré predchádza ďalším vyšetreniam. Lekár najskôr na základne rozhovoru podrobne preskúma Vašu anamnézu, pričom sa Vás bude pýtať na predchádzajúci i súčasný zdravotný stav, prekonané ochorenia a ich liečbu, výskyt ochorení v rodine a podobne. Potom pristúpi k samotnému fyzikálnemu vyšetreniu, počas ktorého vás zrejme požiada o spoluprácu, napríklad aby ste zdvihli ruku za hlavu, položili ju na bedrá a podobne. Lekárovi to umožní lepšie prehmatať celý prsník a odhaliť v ňom prípadné hrčky. Na základe výsledku zhodnotí, či sú pre Vás potrebné ďalšie vyšetrenia. Je možné, že vás odošle ku špecialistovi.

Palpačné vyšetrenie

Palpácia alebo vyšetrenie pohmatom býva prvou metódou, ktorá vyvolá podozrenie na rakovinový proces v prsníku. Väčšina zhubných nádorov je na pohmat veľmi tuhá, hrboľatá, často fixovaná k okoliu. Nezriedka sa nahmatajú zväčšené lymfatické uzliny v podpazuší, často v podobe vzájomne zrastených, tuhých útvarov.

Pri náleze hmatateľného uzla u ženy pod 25 rokov bez anamnézy dedičného výskytu karcinómu prsníka sa takmer vždy jedná o nezhubný fibroadenóm, preto sa pokračuje sonografiou a v prípade podozrivého nálezu sa pristupuje k biopsii alebo excízii. U starších žien je riziko prípadného karcinómu podstatne vyššie, preto sa odporúča mamografia a podľa nálezu ďalší postup – biopsia, excízia.

Krvné vyšetrenie

Rozbor krvi patrí medzi dôležité vyšetrenia pri stanovení diagnózy. Odzrkadľuje celkový stav organizmu, navyše dokáže stanoviť hodnotu onkomarkerov, ktorá napovedá o aktivite nádoru.

Cytologické vyšetrenie

Zisťuje prítomnosť rakovinových buniek v tkanivách (napr. z krčka maternice) alebo v telesných tekutinách, napríklad slinách, hliene a podobne.

Mamografia

Mamogram je vlastne röntgen prsníka. Je zvyčajne prvou zobrazovacou metódou, ktorá odhaľuje abnormality prsníka, okrem rakoviny aj rôzne cysty, masy a kalcifikáty (uloženiny vápnika). Rozlišujeme diagnostickú a skríningovú mamografiu. Skríningové vyšetrenie je pre ženy, ktoré nemajú žiadne zdravotné problémy. Diagnostická mamografia je určená ženám, u ktorých sa pri klinickom vyšetrení objavila hrčka alebo iná zmena prsníka. Lekár vďaka nej získa viac informácií o charaktere hrčky a môže odhaliť detaily, ktoré sa nedajú zistiť pri fyzikálnom vyšetrení. Moderné prístroje používajú len nízku hladinu žiarenia, preto nezvyšujú riziko vzniku samotného karcinómu. Prsia sa snímajú z dvoch pohľadov. Medzi dve vyšetrovacie dosky sa vloží prsník a stlačením sa zmenší hrúbka tkaniva, aby bol snímok čo najčitateľnejší. Celé vyšetrenie trvá asi 20 minút.

Ultrazvuk

Metóda zobrazenia abnormalít prsníka s použitím vysokofrekvenčných zvukových vĺn. Je schopný vytvoriť obraz z rôznych uhlov. Vyšetrenie sa robí po diagnostikovaní hrčky fyzikálnym vyšetrením alebo v kombinácii s mamografiou. U mladých žien je významnou diagnostickou metódou, u starších však nenahrádza pravidelné vyšetrenia mamografom a je len doplnkovou, upresňujúcou metódou.

Magnetická rezonancia (MR)

Metóda, ktorá umožňuje vytvoriť podrobný počítačový obraz prsníka. Je doplnkovým vyšetrením pri nejasných mamografických nálezoch. Jej hlavný význam spočíva vo vylúčení prípadného nádoru, ktorý má viacero ložísk. Je vhodná i v prípade metastatického postihnutia lymfatických uzlín v oblasti pazuchy a zároveň pri hľadaní ložiska v prsníku pri negatívnom náleze na mamografii a ultrazvuku.

Gamagrafia / scintigrafia

Oba názvy označujú to isté vyšetrenie. Úlohou gamagrafie je zobraziť vybrané orgány ľudského tela pomocou špeciálnych prípravkov (rádionuklidov). Zjednodušene – do žily sa injekciou podá malé množstvo prípravku označeného rádioaktívnou látkou, ktorá sa krvou dostane do vyšetrovaných tkanív a orgánov. Ak sú tieto zasiahnuté ochorením, dočasne sa v nich hromadí odlišné množstvo podanej látky než v ostatnom zdravom tkanive. Pacientovi sa potom urobí snímok špeciálnym zariadením na detekciu žiarenia z chorého tkaniva, takže na snímke vidieť rozdiely medzi zdravým a postihnutým tkanivom.

Biopsia

Fyzikálne a zobrazovacie metódy môžu v diagnostike rakoviny prsníka napomôcť, no na definitívne potvrdenie nádorového ochorenia je nutné urobiť biopsiu, čiže odobrať vzorku z podozrivého tkaniva a vykonať na nej histologické vyšetrenie. Až z tohto vyšetrenia je možné určiť, či sa v odobratom tkanive nachádzajú zhubné bunky. Pod mikroskopom sa dá tiež zistiť, o aký druh zhubného nádoru ide a po pridaní ďalších špeciálnych látok umožňuje posúdiť stav hormonálnych receptorov a receptorov HER 2 na povrchu nádorových buniek.

Používa sa buď biopsia ihlou (keď je hrčka ľahko prístupná) alebo chirurgická biopsia. Normálne sa vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii, s výnimkou takzvanej tenkoihlovej aspirácie, ktorá sa môže vykonávať ambulantne a zvyčajne nevyžaduje anestéziu ani šitie kože.

Ak Vás lekár pošle na biopsiu, nezabúdajte, že v takmer 8 z 10 prípadov sú hrčky neškodné, takže sa vopred neobávajte najhoršieho!