Každej pacientke by mal byť hneď pri stanovení diagnózy rakoviny prsníka vyšetrený aj stav HER 2 receptorov. Ak toto vyšetrenie lekár včas neurobí, je možné, že nestanoví najvhodnejšiu liečbu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť jej prognózu.

Presné určenie stavu HER 2 receptorov závisí od kvality vyšetrenia. Preto je veľmi dôležité, aby ste pochopili, ako sa toto vyšetrenie vykonáva, a aby ste nadobudli pocit, že sa môžete informovať o odbornosti laboratória, kde sa vzorka vyšetruje. Neobávajte sa požiadať o doplnkové vyšetrenie, ak nie ste presvedčená o kvalite pôvodného vyšetrenia.

V súčasnosti sú známe tri metódy vyšetrenia na zistenie hladiny HER 2 receptorov:

  • IHC – imunohistochemická metóda – využíva špeciálne protilátkové markery, ktoré sa po naviazaní na HER 2 receptory zafarbia. Množstvo a lokalizácia zafarbenia vzorky pomáha určiť, či je na povrchu nádorových buniek nadmerné množstvo HER 2 receptorov
  • FISH – fluorescenčná hybridizácia in situ – vyšetruje množstvo kópií génu HER 2 v bunke, pričom využíva špeciálnu fluoreskujúcu látku, ktorá sa viaže na DNA. Množstvo génu HER 2 sa odhalí podľa množstva fluoreskujúcich bodov
  • CISH – chromogénna hybridizácia in situ – najnovšia generácia vyšetrení na HER 2. S použitím svetelného mikroskopu vyšetrí genetický materiál HER 2