HER 2 – Receptor ľudského epidermálneho rastového faktora 2

V našom tele sa prirodzene produkuje množstvo rôznych rastových faktorov. Podobne ako v prípade hormónov, tieto rastové faktory ovplyvňujú správanie buniek. HER 2 je receptor, ktorý sa nachádza na povrchu mnohých buniek a zúčastňuje sa na ich odpovedi na prítomnosť určitých rastových faktorov.

V niektorých nádorových bunkách sa nachádza abnormálne vysoké množstvo HER 2 receptorov, ktoré môžu vyvolať delenie buniek, ich rýchlejšiu novotvorbu a bujnenie (proliferáciu). Tieto bunky sa nazývajú HER 2-pozitívne bunky. Až 30 % žien s rakovinou prsníka je HER 2-pozitívnych.

HER 2 a karcinóm prsníka

HER 2 sám osebe nie je zhubný. Vyskytuje sa aj na normálnych, zdravých bunkách a nespôsobuje žiadne problémy. Na povrchu niektorých rakovinových buniek je však HER 2 receptoru priveľa a takýto nádor má veľký potenciál rýchlo, nekontrolovateľne rásť a bezohľadne sa šíriť. Podľa doterajších poznatkov má asi tretina žien s pokročilým karcinómom prsníka HER 2 pozitívny nádor.

Čo je Váš HER 2 status?

Prítomnosť HER 2 receptoru

Pre výber toho najúčinnejšieho lieku je nutné urobiť všetkým ženám s rakovinou prsníka vyšetrenie na prítomnosť HER 2 receptorov. Bunky, ktoré majú na svojom povrchu priveľa HER 2 receptorov, sa totiž rozmnožujú veľmi rýchlo a správajú sa veľmi agresívne. Ženy s týmto typom rakoviny preto vyžadujú zvláštnu a okamžitú pozornosť.

Pacientky s pozitívnym výsledkom HER 2 majú možnosť dostávať v liečbe cielenú protilátku. „Obsadí“ HER 2 receptory, takže už do nich nemôže zapadnúť „kľúč“, ktorý dá rakovinovej bunke signály na množenie. Protilátka je cielená terapia a bezpečne rozpozná zdravé bunky od nádorových. Ďalším doteraz známym mechanizmom ako ovplyvniť HER2 receptor je naviazanie sa účinnej látky z druhej časti receptora, z vnútra bunky.

Status HER 2

Stav HER 2 má dôležitý vplyv na prognózu a liečbu rakoviny prsníka. HER 2 pozitívna rakovina prsníka je zvláštnou formou ochorenia, ktorá vyžaduje špeciálnu a okamžitú pozornosť, pretože HER 2 pozitívne nádory sú rýchlo rastúce. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa stav HER 2 vyšetril hneď, ako žena po prvýkrát zistí, že má rakovinu prsníka. Vyšetrenie by sa nemalo odkladať na obdobie, kedy už dôjde k recidíve alebo k rozšíreniu nádoru.

Vyšetrenia na HER 2 receptory je možné vykonať z tkaniva prsníka, ktoré bolo odobraté metódou biopsie. Ak vám vyšetrenie nevykonali bezprostredne po biopsii, odobraté vzorky tkaniva sa môžu vyšetriť aj kedykoľvek neskôr a nie je nutné biopsiu opakovať.

Nádory s vysokou hladinou HER 2 tvoria zvláštnu skupinu nádorov prsníka, ktorá vyžaduje špeciálnu a okamžitú pozornosť, pretože HER 2 pozitívne nádory patria k rýchlo rastúcim.

Liečba HER 2 pozitívneho nádoru

Poznáme mnoho typov liečby, ktoré sú viac alebo menej účinné, a to v závislosti od stavu HER 2 receptorov. Napr. liečba, ktorá obsahuje antracyklíny, je obzvlášť účinná na HER 2-pozitívnu rakovinu prsníka, zatiaľ čo tamoxifen je pravdepodobne účinnejší pri HER 2-negatívnom ochorení. Preto by sa o liečbe nemalo rozhodovať dovtedy, kým nie je známy stav HER 2 receptorov.

Pre cielenú liečbu včasného štádia HER 2-pozitívnej rakoviny prsníka je v súčasnosti schválený jediný preparát – monoklonána protilátka trastuzumab. Trastuzumab je možné použiť samotný alebo v kombinácii s iným typom protinádorovej liečby. Ženám s HER 2-pozitívnou rakovinou prsníka môže priniesť značný úžitok, a to nezávisle od štádia ochorenia. Každá žena, ktorá je pozitívna na HER 2, má právo byť zaradená do programu liečby trastuzumabom. Aby ste zistili, či ste vhodnou kandidátkou na tento typ liečby, mali by ste aktívne žiadať o vyšetrenie stavu HER 2 receptorov, pokiaľ Vám toto vyšetrenie ešte neurobili. Keď sú výsledky známe, Váš lekár s Vami dôkladne prediskutuje možnosť liečby trastuzumabom, ako aj to, v ktorej fáze Vášho liečebného plánu je najvhodnejšie ho podať. Klinické štúdie dokázali, že liečba trastuzumabom môže byť u žien s HER 2 pozitívnou rakovinou prsníka veľkým prínosom. Pokiaľ je však Váš nádor HER 2-negatívny, liečba trastuzumabom pre Vás nie je vhodná a nemala by pre Vás žiadaný efekt. S Vaším lekárom by ste preto mali skonzultovať iné liečebné možnosti.