Prognóza a výber liečebného postupu závisí od štádia ochorenia. Do veľkej miery ich ovplyvňujú aj niektoré vlastnosti samotného nádoru. Patrí medzi ne grading – stupeň biologickej aktivity a stav hormonálnych nádorových receptorov na povrchu buniek.

Grading – Stupeň rýchlosti rastu a zhubnosti nádoru

Z výsledkov mikroskopického vyšetrenia tkaniva sa dá odhaliť stupeň rýchlosti rastu nádoru – tzv. grade. Grading nádoru určuje, ako sa rakovinové bunky podobajú normálnym zdravým bunkám. Dá sa vďaka nemu predpokladať prognóza liečby. Nádor s nižším grade rastie pomalšie a menej pravdepodobne sa šíri, kým vysoký grade môže znamenať rýchlo rastúci a agresívny nádor. Našťastie, dnes už ani vysoký grade nie je dôvodom na zúfalstvo, lebo niektoré typy liečby účinkujú najlepšie práve proti rýchlo rastúcim nádorom.

  • Grade 1 – nádor obsahuje bunky, ktoré sú relatívne normálneho vzhľadu. Nízky grade znamená pomaly rastúci nádor.
  • Grade 2 – sa vyskytuje najčastejšie, ide o stredne rýchlo rastúci nádor
  • Grade 3 – nádor – najvyšší grade, patrí k rýchlo rastúcim nádorom. Bunkám chýbajú normálne vlastnosti a majú tendenciu rásť rýchlejšie, ako normálne bunky.

Staging – Rozsah ochorenia a klinické štádium

Umožňuje odhadnúť ďalšie správanie nádoru, jeho možné šírenie a pomáha určiť prognózu ochorenia. Má veľký vplyv na rozhodnutie o ďalšom liečebnom postupe. Čím vyššie je štádium, tým vyššie je aj riziko vzniku metastáz. Na odhalenie rozsahu ochorenia alebo prítomnosti vzdialených metastáz sa využíva röntgen, ultrazvuk a scintigrafia (gamagrafia).

Stav nádorových receptorov

Ďalším dôležitým znakom pre odhad vývoja ochorenia, no najmä pre správnu voľbu stratégie liečby, je stav nádorových receptorov. Receptory si môžeme predstaviť ako zámky na povrchu buniek, do ktorých zapadajú iba konkrétne „kľúče“ v podobe určitej látky. Pri rakovine prsníka je dôležité poznať stav dvoch konkrétnych „zámkov“, lebo majú dokázaný vplyv na liečbu a ovplyvňujú šírenie a rýchlosť rastu nádoru. Je to stav hormonálnych receptorov a prítomnosť receptora HER 2. Oba sú novými cieľmi liečby rakoviny.

Hormonálne receptory nádorových buniek

Hormonálne, alebo tiež steroidné receptory (označované ako ER alebo PR) sú miesta v nádorových bunkách, na ktoré sa viažu ženské pohlavné hormóny prítomné v krvi. Hormóny potom pôsobia na nádorovú bunku ako rastový faktor, podnecujú jeho rýchly rast a zhoršujú prognózu pacientky. Ich určenie pomôže zvoliť najvhodnejší spôsob liečby. Ženám s pozitívnymi hormonálnymi receptormi sa podávajú lieky, ktoré buď blokujú tvorbu hormónov, alebo zabraňujú ich väzbe na receptory nádorových buniek. V dôsledku straty rastových faktorov nádorová bunka odumrie.