Pri každom stretnutí v Herklube sa iniciovala kreativita, ktorá je v každej ľudskej bytosti, a o ktorej sme ani sami nevedeli. To pokladám za veľmi dôležité. V tom zhone a strese každodenných povinností, navyše ešte s vyrovnávaním sa s ťažkým a niekedy aj šokujúcim faktom našej diagnózy nás, myslím ani nenapadlo, že máme v sebe skryté také schopnosti.
Saša
Herklub mi dal možnosť spoznať ďalšie dámy, ktoré bojujú s diagnózou rakovina. Ale nie sú to ženy, ktoré sa poddávajú len ochoreniu. Sú to ženy, plné optimizmu, sily a majú v sebe veľkú energiu, ktorú rozdávajú ďalším. Stretnutie v herklube je aj podpore jedna druhej, o veľkej pomoci a určite aj o spôsobe, ako prekonávať nielen zdravotné ťažkosti, ale aj všetko, čo s chorobou súvisí.
Eva
Čo môže dať herklub ostatným? Kontakty, ľudskosť, radosť zo spoločných stretnutí, ale i možnosť uplatniť svoju tvorivosť a využiť vlastnú vnútornú silu. Informácie, literatúru, možnosť komunikovať o tom, čo liečba prináša, vedomie, že sú ženy, ktoré všetkým prešli a žijú takmer plnohodnotným životom, spolupatričnosť, priateľstvá.
Zuzana