Zameriavať sa na riešenie:

 To neznamená byť stále pozitívnym. Práve naopak, mať možnosť o probléme otvorene hovoriť, ale viac pozornosti venovať tomu, čo sa darí, čo funguje, čo prináša úžitok a riešenie v akejkoľvek ťažkej situácii. Zameriavať sa na to, čo stále môžete, nie nemôžete, čo máte, nie čo chýba

Hovoriť spolu o riešeniach 

viac tu >

Dôverovať vlastným zdrojom a schopnostiam:

Veríme, že každý človek je najväčším expertom na svoj vlastný život a dôverujeme, že každý má dostatok zdrojov a schopností, aby našiel svoj vlastný spôsob, ako zvládnuť nielen ochorenie. Naším cieľom je, aby sme si ich dokázali uvedomiť a používať ešte viac ako doteraz. To, aby sme videli veľa schopností a zdrojov v iných a vedeli ich nahlas oceniť, je tiež veľkým prínosom

Šíriť užitočné informácie o rakovine prsníka a prevencii 

užitočné informácie > ,  rakovina prsníka >